• CRM Bloggen
  • Posts
  • Salesforce Winter 19 – vi tittar på några av de nya funktionerna

Salesforce Winter 19 – vi tittar på några av de nya funktionerna

Hösten är här och med den Salesforce Winter 19 release. Det händer mycket i CRM-världen och så även med Saleforce. Vi skrapar lite på ytan och tittar på några av dem nya funktionerna.

Listvyer

I releasen har det arbetats mycket med Listvyerna och man märker att mycket energi har lagt på att göra dessa ännu bättre. Detta är så klart välkommet då dessa är centrala verktyg för att bearbeta och hitta data.

Förändringar till listvyerna

Den absolut viktigaste förändringen är att man nu kan söka i sin speciella listvy. Detta är något som är riktigt bra när man har långa vyer med mycket data. Jag har lagt märket till att det är bra att använda asterix-tecknet (*) för att matcha alla tecken. Perfekt då man bara vet delar av ordet man vill hitta.

Det är nu också möjligt att byta ägare på flera rader på en gång. Man markerar helt enkelt dem rader man vill redigera och under actionmenyn kan man hitta ”Byt ägare”. Riktigt effektivt att funktionen nu finns som standard då man tidigare varit tvungen att skapa en anpassning för att göra detta. Det är nu också möjligt att dela listvyer med speciella roller eller grupper. I lightning var det tidigare bara möjligt att hålla en listvy publik eller privat.

Skärmdensitet

Du kan nu byta din skärmdensitet. Detta betyder att man kan växla över till en mer kompakt vy där mer data visas på mindre yta. Som standard ser ett lead ut så här:

Med inställning Comfy ser ett lead record ut som vanligt.

Skiftar man över till Compact så visas fältetikett och fältvärde på samma rad istället för att använda två rader:

I compact vyn så visas etikett och värde på samma rad

Det är väldigt enkelt att byta från Comfy till Compact – ett snabbt klick på användarbilden och man får valet direkt i menyn. Jag tror personligen inte att detta är en feature som jag kommer att använda mycket men i de fall man har väldigt mycket data som man vill visa på skärmen kan det vara bra.

Joined reports

Det har tidigare inte varit möjligt att redigera joined reports i Lightning. Men i och med Winter 19 kan man nu testköra redigeringsfunktionen av joined reports. Man måste fortfarande skapa dem i classic men det går alldeles utmärkt att förändra dem i lightning. Det är nu även möjligt att lägga join reports på dashboards i lightning.

I lightning kan man redigera joined reports

I videon så visar vi hela processen för att slå på featuren, skapa och redigera en rapport och tillslut lägga ut den på en dashboard.

Detta var några av alla dem förändringar som du kan hitta i Winter 19 releasen. Om du är mer intresserad av vad som kommer kan du hitta dem officiella release anteckningarna här. Personligen tycker jag att sökningen i listvyerna är den feature som är absolut mest intressant. Vilken tror du kommer att underlätta ditt arbete i Salesforce mest? Lämna gärna dina tankar i kommentarsfältet nedan.

Reply

or to participate.